STAFF&CAST

STAFF&CAST

DYSCHRONIA: Chronos Alternate > Staff&Cast

Director / Main Scenario Writer

Ao Matsuoka

"ALTDEUS: Beyond Chronos"

Character Design

LAM

Character Design of "Tokyo Chronos", "ALTDEUS: Beyond Chronos"

Main Scinario Writer

Teruhiro Shimogawa

The Series Director of "SOUL SACRIFICE"
Scinario Planner of "Ace Attorney Investigations 2"

Sci-Fi Consultant

Yuya Takashima

Story Setting Investigator of "ALTDEUS: Beyond Chronos", "Mobile Suit Gundam IV: The Origin"

 • Executive Producer

  Kento Kishigami

 • Executive Producer

  Shinsuke Umeda

 • Sound Producer / Director

  Yosuke Kori

 • Creative Producer

  Koh Okamura

 • Art Director

  RAI-RAI PUBLIC CORPORATION. LTD.

 • Stage Drector / Technical Artist

  Shinichi Kojima

 • Background Supervisor

  Kazushige Kanehira

 • Background Supervisor

  Uehara Ryuta

 • VFX Artist

  Kentaro Hiruta

 • Programmer

  Kenji Shimojima

  Hiroki Okawa

  Kaito Masutani

  Koki Nakaji

  Akito Mori

  Takumi Sugishita

 • Sound Engineer

  Takashi Tanaka

 • Sound Designer

  Azusa Hachiya

 • 3DCG Artist

  Retasu Sakiyama

  Toshiya Arai

 • Supervisor of Character Modeling

  Yuji

  Zanji

 • Animator

  Hajime Yagita

  Naoaki Tamura

 • Game Designer

  Hiroshi Hasobe

  Nobuaki Shibuya

  Hidekazu Nakajima

  Natsumi Kashiwakura

  Ami Tabuchi

 • UI/UX Designer

  Aiko Motoyama

 • Assistant Producer

  Atsuki Asakura

 • Creative Director

  Kei Yamanaka(YNK Design)

 • Movie Creator

  yonayona graphics

 • PV Animation

  Haruki Kashiwakura

 • Graphic / Web Designer

  Terumi Yoneoka(Holo Design)

  Takaya Kato

 • Web Designer

  Natsumi Yanagihashi

  Nozomi Murayama

  Tomomi Takiyama

 • Supervisor

  Kenji Iguchi

 • Overseas Promotion / Production

  Masahiko Kuromiya

 • Localization Manager / Promotion

  Chieko Sugiyama

 • Localization

  Neil Webb

  Ryoko Miyamoto

 • Promotional Producer

  Shotaro Chida

 • Promotion

  Shun Ohno

  Aya Amari

  Hiroki Inoue

  Shinra Sekiguchi

  Rintaro Nakahodo

  Yuki Kawano

 • Promotional Scinario Writer

  Masaru Hatano

 • Back Office

  Takumi Wakao

  Shizuka Tsuchiya

  Tatsuya Oshiro